Қоңырат Жетімдер руының шежіресі - Жанбай

Жанбай ұрпақтары - Қырық шекпен жетімдерлер деп атайды.

Жанбайдан Өтеген, Өтеміс, Төлеміс, Тайлақбай, Таттық.

Өтегеннен Тасби, Айдарбек. Тасбиден Намаз, Айту, Күнту. Айтудан Тойман. Тойманнан Әліпбек. Күнтудан Қараман. Айдарбектен Битабар. Битабардан Сақ. Төлемістен Қуан, Жайнақ, Абыз. Қуаннан Ордабай, Қашқынбай, Шекей.

Шекейден Шерімбет. Шерімбеттен Жайлаубай. Жайнақтан Наурызбай, Сасық. Наурызбайдан Ерғара, Байғана, Құнияз, Бекниз. Ерғарадан Тоқаш, Дүйсенбек, Бейсенбек, Төлем. Дүйсенбектен Өсербай, Ораш, Төленді, Кенелді. Өсербайдан Орнықбай, Бақыт. Ораштан Қожагелді. Төлендіден Мұрат, Құралбек. Кенелдіден Асқар. Бейсенбектен Шалабай, Елемес, Елеу, Бағлан.


Ордабайдан Қойшыбай, Сырғабай, Арысбай, Құлжабай, Кенжебай. Қойшыбайдан Байбақ, Қоқан. Байбақтан Ноғай, Әбілдә, Мұстәлі, Төребек, Жорабек, Жаңабай, Нұрлан. Мұстәліден Нұрмахан, Қалдыбай, Ермахан. Әбдірайдан Ербол. Қоқаннан Әбдіраман. Әбдіраманнан Әбубайыр, Асқар.

Арысбайдан Жарылқап. Жарылқаптан Қоматқали, Мұхматқали. Қоматқалидан Сейітқали, Жанғали. Құлжабайдан Әшірәлі, Сүлеймен. Әшірәліден Амангелді, Аманбай, Оңалбай, Жұмабай, Төленді. 


Сырғабайдан Қорғанбай, Жүзбай. Қорғанбайдан Арап, Манап. Араптан Сайлау, Орынбай, Мәлік, Айтбай, Мәдіхан, Мейірхан, Кенжехан. Мәліктен Мұрат, Самат. Айтбайдан Дәулет. Мәдіханнан Жұмабек. Кенжеханнан Бақытжан, Руслан. Жүзбайдан Қасым, Әсіл, Әбдірәсіл, Әбдіразақ, Әбдісадық. Қасымнан Құрбанғали, Нұрғали, Батыр. Құрбанғалидан Нұрлан. Нұрғалидан Ғани. Әсілден Әбдімәжит, Әбдімарал, Мұхит, Талғат, Қанат, Бауыржан. Әбдімәжиттен Нұржан, Абай, Сырым. Әбдімаралдан Олжас, Абылайхан, Ербол. Мұхиттан Оңғар, Ахмет. Талғаттан Асқар. Әбдірәсілден Әбдіғани, Серік, Берік. Әбдіразақтан Әбдіқадыр, Медеу, Мақсат. Әбдісадықтан Ғалымжан.


Тайлақбайдан Майемген, Байтілеу, Тілеуберген, Тілеубай, Жантілеу. Майемгеннен Тұрсынбай, Нәлтай. Тұрсынбайдан Темірбай, Шертай (Серік), Полат, Жанат. Темірбайдан Абай. Нәлтайдан Мекембай, Айтжан, Арыстан. Байтілеуден Бектұрсын, Битұрсын, Бексұлтан, Исмаил. Бексұлтаннан Жолдыбай, Ордабай. Жолдыбайдан Бақтияр, Құдияр. Исмаилдан Қабат. Қабаттан Қалыбек. Қалыбектен Мірислам. Мірисламнан Мирлан, Нұрлан, Асан, Үсен. Тілеубергеннен Сатым. Сатымнан Асан, Үсен. Тілеубайдан Омар. Жантілеуден Бексұлтан. 


Таттықтан Байсары батыр, Торы. Байсарыдан Жүндібай, Шонабай, Шомпы, Жүсіп. Жүндібайдан Жұмабек, Момбек. Жұмабектен Қасымбек, Мақұлбек, Атабек, Қабылбек, Нұрман, Қуандық. Қасымбектен Әлібек, Тастанбек, Нышанбек. Әлібектен Шынарбек, Іңкәрбек, Құмарбек. Шынарбектен Қасыбек. Іңкәрбектен Асылбек, Ақылбек. Мақұлбектен Мүсірәлі, Нұрәлі. Мүсірәліден Оңласбек, Серік, Берік, Болат. Оңласбектен Нұржігіт, Арман. Серіктен Жәнібек, Райымбек. Беріктен Нұрбек, Нұрғалым. Нұрәліден Бақыт. Бақыттан Ғалымжан, Бауыржан. Момбектен Бимырза, Бимырзадан Нұржан. Нұржаннан Ислам, Сман. Исламнан Ғалымжан, Орынбасар. Орынбасардан Береке. Сманнан Бауыржан, Мұрат, Қанат, Асқарбек, Пернебек. 


Шонабайдан Әжібек. Әжібектен Бабахан. Бабаханнан Адамжан. Адамжаннан Әліжан, Әкімжан, Алымжан. Әліжаннан Бағлан, Ержан. Бағланнан Илияс. Әкімжаннан Жақсылық, Әділжан. Шомпыдан Көшін, Құрманбек. Көшіннен Төле. Төледен Әбілқайыр. Әбілқайырдан Абылайхан. Құрманбектен Өте. Өтеден Қалыбек, Рүстембек. Қалыбектен Руслан, Тойжан, Бақытжан, Нариман, Бауыржан. Русланнан Ержан. Рүстембектен Батыржан, Бекжан.

Торыдан Бүрлібай, Ахмет, Ағыбай. Бүрлібайдан Бекетай, Тотыбай. Ахметтен Демеу. Демеуден Төлбасы, Төлмет, Бегімбет, Бердәулет.