Қоңырат Жетімдер руының шежіресі - Жайма

Жайма бабамыздың ұрпақтары:

Рысқұл, Атымтай (бірінші жартысы)

Рысқұл, Атымтай (екінші жартысы)

Рысқұл, Жомарт

Әжіқожа - Оразгелді - Қисық

Әжіқожа - Оразгелді - Мақабай, Орынбай, Қожаназар, Кешубай