Қоңырат Жетімдер руының шежіресі - Ырсымбет

Ырсымбет бабамыздың ұрпақтары:

Әзберген

Шүрет

Есенаман

Жәутік

Жанақ және Шуақ

Сейтен