Қоңырат Жетімдер руының шежіресі - Құтым - Өте және Құдайсүгір

Тебей атанып жүрген Мырзахметтен Таубай.

Таубайдан Қарақозы, Ораз, Жәдігер, Құтым.

Құтым соқыр болған, сопы кісі екен. Бір жаугершілікте екі ағасын жау өлтіріп кетеді де, екі бірдей жеңгесін Құтымға қосады. Бірінен туғанды ағамның орны өтелді ғой деп Өте қояды. Екіншісінен туғанды Құдаяшүкір қояды, кейін Құдайсүгір атанып кеткен. Құтымның үшінші баласы Тәңірімберді.

Құтымнан Өте, Құдайсүгір, Тәңірімберді.

Өтеден Байқожа, Байқоңыр.

Байқожадан Шылманбет, Дүрмәнбет. Шылманбеттен Құлболды, Мұсабек. Құлболдыдан Ескермес. Ескерместен Қаныбек. Мұсабектен Қаймақ. Қаймақтан Жанықұл, Әліқұл, Темірхан, Кенжехан, Төрехан. Жанқұлдан Әмірхан. Әліқұлдан Амантай, Нұрлыхан, Пердехан. Темірханнан Қайрат, Мейрамхан, Мұратхан. Кенжеханнан Дархан, Нұрсұлтан. Жанықұлдан Әмірхан. Әмірханнан Нұрбек, Сәкен. Амантайдан Әділет. Нұрлыханнан Бекназар.


Дүрмәнбеттен Үмбет, Сәмбет. Үмбеттен Өтепберген. Өтепбергеннен Исабай, Сүйінбай, Өсербай. Исабайдан Имандос. Имандостан Кеңесбай, Сәрсенбай. Кеңесбайдан Сейітжан, Серік. Сәрсенбайдан Медет, Марат, Мұрат, Қалат. Өсербайдан Нәлібай, Нысанбай, Шәрнебай. Нәлібайдан Нұрлыбай, Қыстаубай. Нұрлыбайдан Бауыржан, Ержан. Нысанбайдан Асқарбек, Манарбек, Жақсыбек, Сырлыбек, Ділдәбек, Мейрамбек. Асқарбектен Бауыржан. Шәрнебайдан Нұркен, Рыскен. Сәмбеттен Қожан. Қожаннан Бөлебай, Дөненбай, Кенжебай. Бөлебайдан Байзақ. Байзақтан Бақыт. Кенжебайдан Нұрлан, Қабай, Әбілхан.


Байқоңырдан Кенжебай, Құлжанбай. Кенжебайдан Бұлан. Бұланнан Жұмабек, Ақын, Мырзабек, Қарабек, Құтпанбет. Ақыннан Ниязбек. Ниязбектен Мүтәлі. Мүтәліден Ақәділ, Нұрәділ. Ақәділден Нұртас, Сапарғали, Ерәділ.


Жұмабектен Жарқынбек, Алтынбай, Тас. Жарқынбектен Дүйсен, Жұмалы. Дүйсеннен Құдайқұл. Құдайқұлдан Махамбетқұл, Қалдарбек, Жандарбек, Айдарбек, Әділбек, Қаныбек, Асқарбек.

Маханбетқұлдан Абай, Жәнібек, Бауыржан. Қалдарбектен Еркемұрат. Жандарбектен Қазыбек, Асылбек, Айдос. Айдарбектен Бақытжан. Әділбектен Қайрат, Жүсіп.

Тастан Ауғанбай, Оразбай, Үсенбай, Сәбит, Жаманбай, Аманбай. Ауғанбайдан Мұсабай, Мұрат, Бағлан. Мұсабайдан Әлібай, Сейдахмет. Мұраттан Ахметәлі, Үмбетәлі, Мұхаммедәлі, Асылжан. Оразбайдан Жалғас. Үсенбайдан Рамазан, Құрбанбай, Әшірбай. Рамазаннан Олжас, Орынбек. Құрбанбайдан Нұрсау. Жаманбайдан Бұлан. Аманбайдан Ұланбай, Нұрсұлтан, Мағжан.


Алтынбайдан Иманәлі, Оразәлі, Жүсіпәлі. Иманәліден Шерәлі, Бөрәлі, Бүркітбай, Оспанәлі, Өмірәлі, Есалы. Шерәліден Есенәлі, Бауыржан, Мейіржан. Есенәліден Шерхан. Бөрәліден Қобыланды, Мырзалы. Қобыландыдан Бекзат, Мақсат. Бүркітбайдан Бибарыс. Оспанәліден Самат. Өмірәліден Нұрдәулет, Бекарыс. Есалыдан Азамат. Оразәліден Ералы, Бегалы, Мүсірәлі. Ералыдан Ғалым, Нұртас. Мүсірәліден Олжас. Жүсіпәліден Нұрлан, Ержан, Шоқан. Нұрланнан Олжас, Ислам, Әли. Шоқаннан Бекзат, Асхат. 


Құлжабайдан Назар. Назардан Айтжан, Әбдеш. Айтжаннан Төлеген. Төлегеннен Ікәш, Есенқұл, Есенбек, Асанқұл, Мұсабек, Үсенқұл, Исабек. Ікәштан Жандос. Есенқұлдан Марат, Қанат, Наурызбек. Есенбектен Марат. Асанқұлдан Досжан. Мұсабектен Болат. Үсенқұлдан Олжас, Оңласын. Әбдештен Баянқұл, Аманқұл. Баянқұлдан Әлімхан, Сапархан, Ержан, Ерлан. Аманқұлдан Мелдехан, Оралхан, Сабырхан, Нұржан. Мелдеханнан Руслан, Дәурен. Оралханнан Дәулет, Данияр.


Бақсы Құдайсүгірден Наркелді.

Наркелдіден Азнабай бақсы.

Азнабайдан Тұрлыбек, Марданбай, Бимен, Ахан.

Тұрлыбектен Мүсіреп. Мүсірептен Ноғайбек, Орманбек. 


Ноғайбектен Әлімбек, Адырбек. Әлімбектен Бағысбек, Қолдасбек, Жәнібек. Бағысбектен Болатбек, Мықтыбек. Қолдасбектен Бақыт, Абай, Сәкен, Ахмет. Ахметтен Мырзахан. Мырзаханнан Маханбет, Абдуллахан, Омархан, Батырхан. Маханбеттен Мұхтархан, Бақытжан. Мұхтарханнан Ұлықбек, Ұлан. Бақытжаннан Рамазан, Нұржан. Абдуллаханнан Болатбек, Қанатбек, Сапарбек. Болатбектен Жұмабек. Омарханның ұрпағы белгісіз. Батырханнан Серікбай, Әзімбек. Жәнібектен Ағабек, Асқарбек, Асланбек, Жандос. Адырбектен Анарбек, Алмабек, Алмасбек. Анарбектен Нұрбек, Ұланбек, Қанат, Шыңғысхан. Алмабектен Азамат, Марат, Самат. Алмасбектен Әсембек, Асхат. Орманбектен Тәліп (1922-1996), Тастемір, Қалдарбек, Талғат, Алдаберген. Тәліптен Бақыт, Нұрлан. Тастемірден Райымбек. Қалдарбектен Абай, Абылай, Төрехан, Темірхан. Талғаттан Болат, Қанат. Алдабергеннен Берік.


Мардамбайдан Дауылбай. Дауылбайдан Қоспанбет, Доспанбет, Ақпанбет, Нақпанбет, Жолдасбек, Өтебақ. Қоспанбеттен Айдарбек, Пернебек, Жарқынбек, Алтынбек. Айдарбектен Болат, Сұлтанхан. Болаттан Темірхан, Мірәлі. Темірханнан Талғат. Сұлтанханнан Абпаз, Алмаз, Марат, Қайрат, Мұрат. Абпаздан Нұрлыбек. Алмаздан Айбек. Қайраттан Жанболат. Пернебектен Мұхтар. Жарқынбектен Құрбанәлі, Оразәлі, Шәкімарал. Құрбанәліден Қыдырәлі, Қалдыбек, Нұрәлі, Әбдуәлі. Қыдырәліден Ермек, Мұхаммеджан. Қалдыбектен Ғалымжан. Ғалымжаннан Қуаныш. Әбдуәліден Азамат, Ерқанат. Оразәліден Шәкизада, Әбдірахман, Шәріпбек. Шәкизададан Нұрсұлтан. Әбдірахманнан Бейбіт, Нұрбах. Шәріпбектен Жомарт. Шәкімаралдан Нұрбах. Алтынбектен Ерназар. Ерназардан Қалантай.


Доспанбеттен Әлжан, Сыздық. Әлжаннан Ережеп. Ережептен Оразәлі. Сыздықтан Құрманәлі.

Ақпанбеттен Бимырза. Бимырзадан Шірнебай.

Нақпанбеттен Жұмаділлә. Байділлә. Жұмаділләдан Әбдіғаппар. Әбдіғаппардан Асқар, Әнтай. Байділләдан Түзел. Түзелден Әбдімүтәліп, Мәлік, Бақыт.

Жолдасбектен Айыш. Айыштан Сейітқасым, Мұсабай, Исабай, Әбілқасым. Исабайдан Қасым, Әшім, Әсілбек. Әбілқасымнан Есімқұл. Есімқұлдан Рүстем, Мұрат, Бердіхан. Рүстемнен Бекзат. Қасымнан Марат, Мақсат, Талғат, Данияр. Мараттан Айтжан, Шахмардан. Әшімнен Асқар. Асқардан Ақниет. Әсілбектен Әділбек, Серікжан.


Өтебақтан Түйебақ. Түйебақтан Қалдыбек. Қалдыбектен Құлтай, Дулатбай. Құлтайдан Әзберген. Әзбергеннен Иманбек. Иманбектен Жүніс, Әбілдә, Әбдіқадыр. Әбілдәдан Әбдіманап, Әбдіхамит, Әбдіхалық. Әбдіқадырдан Әбдіқұл. Әбдіқұлдан Мұхамедәлі, Бағдаулет, Нұрдәулет. Әбдіманаптан Хайтмұрат, Ділшат, Бахтияр. Әбдіхамиттен (Әбдулхалит) Шұхрат, Шерихат, Шахрух. Әбдіхәкімнен Дәурен. Хайтмұраттан Нұрмұханбет. Шұхраттан Шерәлі. Шерәліден Самандар, Досмұхаммед.


Дулатбайдан Мырзалы, Әбдірайым, Әбдіқайым. Мырзалыдан Мамырайым, Райымқұл, Әбдіғаппар. Мамырайымнан Сазанбек, Тәжібек, Заманбек. Сазанбектен Жолдыбек, Асқарбек, Сайлаубек, Ерлібек, Базарбек. Жолдыбектен Қуаныш, Сәндібек, Әділбек. Қуаныштан Арсен. Сайлаубектен Нұрлыбек, Мейрамбек, Жандарбек, Айбек. Асқарбектен Жәнібек, Мұратбек. Тәжібектен Құралбек, Серік, Еркінбек. Құралбектен Жарқынбек, Жаңабек. Заманбектен Мейірбек. Мейірбектен Нұрғали, Құрбанғали.


Райымқұлдан Әбжаппар, Әбдіхалық, Сейітжаппар. Әбдіхалықтан Абай, Сапархан, Насырхан, Қалдарбек, Ербол, Нұрбол. Абайдан Бекбол, Бексұлтан. Сапарханнан Есбол, Есқали. Насырханнан Бибол, Байбол, Бекзат. Қалдарбектен Базарбай, Сәрсенбай, Ербол, Құрманбек, Самат. Сейітжаппардан Әлімхан, Айдархан.

Әбдіғаппардан Тастанбек. Тастанбектен Жақсыбек, Оңалбек, Сырымбет, Нұрымбет, Оразхан, Пердехан, Нұрлыхан, Сабырхан. Жақсыбектен Жайлаубек, Біржан. Оңалбектен Сұлтанбек, Алшораз, Нұржан, Сержан. Сырымбеттен Көпжан, Бауыржан, Шыңғыс. Нұрымбеттен Досбол, Серікболсын. Оразханнан Нұржау, Қаржау, Наурыз, Асылбек. Пердеханнан Ержан, Бекжан. Нұрлыханнан Бақжан, Тоқжан. Сабырханнан Ақжан, Әділжан.


Бименнен Есдәулет, Ізбай, Жүзбай, Ыбырайым, Өтеулі. Есдәулеттен Сәрби, Сұлтанмұрат. Сәрбиден Тұрғанбай. Тұрғанбайдан Әбу. Әбуден Қален. Қаленнен Асхат. Сұлтанмұраттан Баймұрат, Қалмұрат. Баймұраттан Бектас, Тоқтас. Бектастан Мақсат, Қайрат. Мақсаттан Еркебұлан, Бейбарыс, Мұхаммедәлі, Ыбырахым. Қайраттан Нариман, Асқар. Тоқтастан Қуат, Асхат. Қуаттан Аслан. Асхаттан Дінмұхаммед. Қалмұраттан Төремұрат, Шәкір. Төремұраттан Шәріп. Шәкірден Қайрат, Қанат, Самат, Асхат.


Ыбырайымнан Адасхан. Адасханнан Сәрсен, Бейсен. Сәрсеннен Байтұрсын. Байтұрсыннан Дархан. Бейсеннен Сәбит, Тұрысбек, Дәулетияр, Бахира, Құралбек, Нұралы. Сәбиттен Мұхит, Дидар, Хамит, Тақмұт, Абылай. Мұхиттан Арнұр. Дидардан Шыңғысхан. Тұрысбектен Әсілбек. Дәулетиярдан Мұхамедияр, Абзал. Бахирадан Бахтияр, Шархан. Құралбектен Бекайдар. Нұралыдан Берікхан, Есенғали.

Өтеуліден Омарбек, Еркінбек, Төкен. Омарбектен Қайыпбек. Еркінбектен Ислам, Төленбай. Исламнан Мұсағали, Жұмағали, Бағдәулет. Төленбайдан Нұрғали, Ерғали, Олжас. Нұрғалидан Азамат. Төкеннен Момбек, Індемес. Момбектен Тоқмұрат. Тоқмұраттан Әбдімәлік, Әбдіхалық, Қажымұрат, Мұрат, Бек, Мейірбек. Әбдімәліктен Анарбек, Асылбек, Қажыбек. Әбдіхалықтан Абылай. Қажымұраттан Дінмұхаммед. Бектен Арман.