Қоңырат Жетімдер руының шежіресі - Соқыр - Шыбынтай (2 бөлім)

Қасқабайдан Шәуітбек, Әсілбек. Шәуітбектен Шәріпхан, Әлімхан. Әсілбектен Әбді, Рашид, Есенбек. Есенбектен Нұрлан, Қанат. Сарқасқадан Фази, Асқар, Нәби. Нәбиден Шүкіралла, Инаят. Шүкіралладан Мұңайтпас, Дәурен. Инаяттан Ермек, Ерболат, Азамат, Нұрболат. Марқаштан Нұртіллә.


Тұрысбектен Тәкен. Тәкеннен Әбіш. Әбіштен Бақыт, Мұрат, Болат, Ережеп, Дәулет, Есенбай. Бақыттан Абзал, Айдос. Мұраттан Алмас. Болаттан Арыстан. Ережептен Арыслан. Дәулеттен Кайбек, Айнабек, Ағабек. Есенбайдан Азат, Азамат.


Жаманқарадан Қойбақ, Ақберді. Қойбақтан Қоңыр, Бешім, Жұмабай, Жорабек, Қамбар. Қоңырдан Әмірхан. Жұмабайдан Әжек. Әжектен Әлиакбар, Асқар, Балтабай, Бағдат. Әлиакбардан Еділ. Асқардан Мақсұт, Данияр, Эдгар, Диас, Санжар, Сағи. Даниярдан Дәмел. Эдгардан Жамал, Алдин. Балтабайдан Болат, Әділет. Бағдаттан Серік. Жорабектен Тұрлыбек. Тұрлыбектен Қожантай. 


Ақбердіден Әбдікерім, Жетібай, Шәкібай. Әбдікерімнен Қожахмет, Шайхыслам, Стамқұл. Шайхысламнан Бектұрсын. Бектұрсыннан Дархан, Ержан. Стамқұлдан Қалилас. Қалиластан Серік, Берік, Ерік, Нұржан. Серіктен Дархан. Нұржаннан Нұрболат. Жетібайдан Қасым, Әбибулла. Әбибулладан Орынбасар, Берік, Бақыт. Орынбасардан Нұрлан, Мәди. Беріктен Нұржан, Біржан. Бақыттан Бақдәулет.


Хасаннан Халмат, Құлмат. Халматтан Шеран, Хасанбай. Шераннан Закир, Ермат. Ерматтан Изатулла, Бахадыр. Изатулладан Мұрат, Мұхтар, Махмұт. Мұраттан Айбек, Ұлықбек, Шахзад. Мұхтардан Данияр, Алишер, Дилшад. Бахадырдан Ихтияр, Бақтияр. Хасанбайдан Ғұлам, Низамбай, Зайнабиддин. Ғұламнан Шарабиддин, Шарип, Марип, Самин (Сатин), Ислом. Шарабиддиннен Махмуджан. Шариптен Шамшиддин, Хайитали. Шамшиддиннен Шахрух, Зайнабиддин. Хайиталиден Асан, Үсен. Мариптен Айбек. Саминнен Шерали. Исламнан Шерзад. Низамбайдан Жолшы, Карим, Амин. Жолшыдан Мұхаммед, Камалиддин. Каримнен Дастан. Аминнен Насихат, Бекзат. 


Құлматтан Хайтан, Бади, Тасполат, Бақай, Бекмұрат, Сұлтанмұрат. Хайтаннан Тойан, Ташхан. Тойаннан Усман. Ташханнан Мұхиддин, Құралбай, Сирашбай. Мұхиддиннен Абумуслим, Абдуқахар, Абуталип, Бахриддин. Абумуслимнен Осман, Надыр, Шерзат. Абдуқахардан Мұхриддин. Бахридиннен Хуснидин, Шамсиддин. Құралбайдан Алихан, Мұрат, Мақсұт, Нуриддин. Алиханнан Зухриддин, Фарух, Шахрух. Сирашбайдан Өткір, Абдувохаб, Нишанбай. 


Тасполаттан Қауынбай, Аман, Раман. Қауынбайдан Артықбай, Маккамбай, Базарбай. Артықбайдан Дастан, Рүстем, Ташполат. Дастаннан Елбек, Ұлықбек. Маккамбайдан Бабыр, Хасан, Хұсан. Бабырдан Арафат. Базарбайдан Сабыржан, Бахтияр. Аманнан Мамматқұрбан. Мамматқұрбаннан Тахир, Заир, Нұрхат, Фурхат. Раманнан Абдулаз. Абдулаздан Рахматулла, Убайдулла. 


Ташимнен Патулла, Абдулла, Нұрулла, Мирзали. Мирзалидан Тағай. Тағайдан Атахан. Абдулладан Нұртулла, Құдретулла. Нұртулладан Инаятулла, Сухбатулла. Құдретулладан Ұлықбек, Елнұр. Нұрулладан Халбай. Халбайдан Бекзат, Шерзат, Лутфулла. 


Бақайдан Юлдаш, Эргаш, Онғаш. Юлдаштан Хамза, Хаким, Фархат. Хамзадан Фарух, Данияр. Хакимнен Алишер. Фархаттан Шерзод, Шахзод. Эргаштан Изатулла, Нематулла, Суннатулла. Нематулладан Данияр. Суннатулладан Рустам. Онғаштан Шакир, Сабыр, Бахтияр. Шакирден Айбек. Сабырдан Шахзод, Мамыржан. Бахтиярдан Шадияр. Бекмұраттан Халмұрат, Нусратулла. Халмұраттан Темірбай. Темірбайдан Икматулла, Оңғарбай, Анарбай. Анарбайдан Айбек, Алишер. Нусратулладан Исматулла, Нарзулла. Исматулладан Жауахир, Жахангер. Нарзулладан қыздар.