Қоңырат Жетімдер руының шежіресі - Шүрет

Шүреттен Айтмағанбет (лақап аты Қарабөрік), Төребек.

Айтмағанбеттен бірінші әйелінен Дәуренбек, екінші әйелінен Ысмамбет, Шәдібек, Оразбай, Тұрсынқұл, үшінші әйелінен Қарсыбай, Қыпшақбай, Әбілдә. Дәуренбектің бірінші әйелінен Оралбек, екінші әйелінен Тәжібай, Бөрібек, Қарынбай, үшінші әйелінен Жора, Жолдас. Қарынбайдан Жақсылық, Анарқұл. Жолдастан Сейдақ, Әлімқұл. Сейдақтан Сайлау. Сайлаудан Раушанбек, Сапарбек, Дәуренбек, Пердебек, Асқар. Әлімқұлдан Алмат, Қалмат, Шермат, Салмахан. Алматтан Жұмабек. Қалматтан Асан. Шерматтан Бөлген. Салмаханнан Зәкір. Оразбайдан Лахан. Тұрсынқұлдан Әміреқұл, Серік. Әбілдәдан Сұлтан. Сұлтаннан Ахмет, Әкбар, Мүсілім, Мақсұм. Ахметтен Марат, Фархад, Махмұт. Әкбардан Қайрат. Мүсілімнен Талғат. Мақсұмнан Мақсұт, Еркін.


Төребектен бірінші әйелінен Керімбек, Еділбай, Әлімбек. Екінші әйелінен Жабағы, Нұрман. Нұрманнан Айдар. Айдардан Ысмайыл. Ысмайылдан Бейсенбай, Бұрабай. Еділбайдан Мұрат, Сейдулла, Сайфулла. Мұраттан Төребек, Жорабек, Жұмабек. Сейдулладан Акрам, Нұрғали. Әлімбектен Фазылбек. Фазылбектен Жәнібек.