Қоңырат Жетімдер руының шежіресі - Себетей

Себетей бабамыздың ұрпақтары:

Бердібай

Құнанқой