Қоңырат Жетімдер руының шежіресі - Сапар

Сапар бабамыздың ұрпақтары:

Қатаған

Абылай