Қоңырат Жетімдер руының шежіресі - Сұркиік

Сары ата Сұркиік

Сұркиіктен Мырзахмет, Жанжігіт, Жантеке.

Мырзахметтен Тебей. Тебейден Таубай. Таубайдан Қарақозы, Ораз, Жәдігер, Құтым. Жанжігіттен Сары, Жаппас, Құба, Жәдік. Сарыдан Майемер, Ырсымбет, Бейімбет (Сұлу), Өтеп, Есенқұл, Байтоқа, Тұңғат. Майемерден Бекет, Шормамбет, Сармамбет, Кенжеғара. Бекеттен Беген, Қара, Қасай, Малбай, Жанбай, Әтей, Ақша. Шормамбеттен Құлбай (Құлбөгенбай). Сармамбеттен Бөгенбай. Бегеннен Қожамберді, Жолдыбай, Үкібай, Жидебай, Қоңлыбай, Биарыстан. Қарадан Барқы, Барақ, Тайсоймас, Қойсоймас, Қасайдың бәйбішесінен Тасболат, Бабатай, Аралбай, Жанакөз, Мәмекен, Қозыбай, Ақжігіт.


Қасайдың тоқалынан Қаңлыбай, Жанысбай.

Малбайдан Қабанбай, Шахан, Сексен. Жанбайдан Өтеген, Өтеміс, Төлеміс, Тайлақбай, Татық. Әтейден Жайыл. Шормамбеттен Құлбөгенбай. Құлбөгенбайдан Тоқтыбай, Үмбетай, Бабас, Байқабыл, Қыржан, Жолдыбай. Сармамбеттен Бөгенбай. Бөгенбайдан Игі. Кенжеқарадан Жақай, Жолан, Сатыбалды, Қарабатыр, Аман. Ырсымбеттен Жылкелді, Есенаман, Есенменде, Кенжеғұл. 


Құбадан Көшетай, Наурызбек, Шаңбай. Жәдіктен Таздар (Қалымбет, Қалау). Таздардан Қосай, Қияқ, Кенжеғұл, Тілеулі. Жантекеден Сынабай, Қонақбай, Итемген, Ырсақ.