Қоңырат Жетімдер руының шежіресі - Қозыбай, Ақжігіт, Қаңлыбай, Жанысбай

Қозыбайдан Байтілес, Жантілес. Байтілестен Жайыл. Жайылдан Жетібай, Торғауыт, Абылай, Сұлтан, Дүйсен, Құдайберген, Ибаділлә, Анарбай, Жанбөбек. Жетібайдан Құрман, Кірбас, Өтеш, Төребек, Байкенже. Құрманнан Әкімбек, Әзімхан, Мырзатай, Мәулен, Тұрлыбек, Салыбек, Әбілхан. Әкімбектен Ауғанбай, Сұлтанбай, Базархан. Ауғанбайдан Баймахан, Базарбай, Қауынбай, Мейрамхан, Сұлтанбай. Баймаханнан Берік, Ерік. Базарбайдан Нұрғиса, Руслан. Қауынбайдан Асқар, Саттар. Мейрамханнан Абылайхан, Саттар. Мәуленнен Тінейбай. Тінейбайдан Абай, Асқар, Әлиасқар, Шохан, Әбінасыр. Асқардан Әбдіқадыр. Тұрлыбектен Бақытжан, Қайрат, Нартай. Бақытжаннан Қуаныш. Салыбектен Ғалымжан, Қазбек, Болатбек. Ғалымжаннан Дәурен, Еркебұлан. Әбілханнан Марат, Талғат. Талғаттан Марат, Қанат.


Қаныбектен Кәрімжан, Бауыржан, Әріпжан, Берікжан. Кәрімжаннан Асқар. Бауыржаннан Самат, Нұржан. Әріпжаннан Шалқар, Дидар. Берікжаннан Қуаныш, Жасұлан.

Нұрлыханнан Серік. Серіктен Қанат, Мақсат.

Нұрлыбектен Әлімжан, Бегімжан, Амангелді. Әлімжаннан Аманжол, Жасұлан. Бегімжаннан Ербол. Мырзатайдан Әмзехан.

Кірбастан Атай, Әліқұл, Төрегелді, Болғанбай, Шайым. Атайдан Жанысбай. Жанысбайдан Әбдірахман, Тайлақ, Нұрмахан, Ермахан, Өмірбек, Болатбек, Пернехан. Әбдірахманнан Қанат. Өтештен Әбдіхан, Шеріпхан, Баян. Әбдіханнан Қалихан, Нәбихан. Қалиханнан Нұрлан, Ғалымжан, Ерлан. Нұрланнан қыздар. Ғалымжаннан Нұрсұлтан. Ерланнан Ербол, Нұрбол. Нәбиханнан Нұржан, Ержан, Бауыржан. Нұржаннан Дәулетхан. Ержаннан Әділет, Бекет, Темірхан. Бауыржаннан Медет. Баяннан Қалдыбай, Марат. Қалдыбайдан Қанат. Мараттан Шыңғыс. Төребектен Оспан, Әуез. Байкенжеден Дәуітхан, Дауылбай. 


Торғауыттан Рахмет, Жүсіпбек, Ниязбек, Әмірбек. Рахметтен Әміре, Әбсемет, Әлібек, Сейітбек, Әділбек, Артықбай, Тілеген, Берді. Әміреден Қырқымбай, Тәжібай. Қырқымбайдан Қуаныш. Әбсеметтен Төребай. Төребайдан Ермек, Еркін, Қоқан. Әлібектен Сауқымбай, Еркінбек. Сауқымбайдан Ержан, Ерлан, Нұрлан, Сержан. Әділбектен Беркімбай. Беркімбайдан Ерболат, Нұрболат. Артықбайдан Серік, Дүйсенбай, Еділбай, Базарбай, Қуаныш. Серіктен Орынбасар, Рүстем. Дүйсенбайдан Құрманәлі, Құрманғазы, Тастан. Ниязбектен Тілеген. Тілегеннен Нұржан, Ержан, Мейрамхан, Пернехан. Нұржаннан Данияр. Ержаннан Бахтияр. Әмірбектен Берді. Бердіден Қуаныш, Лесбай. 


Жайылдың баласы Сұлтаннан Омар, Асан, Өмірбек, Төлеп. Асаннан Сайынбек, Туғанбай. Сайынбектен Боранбай, Орынбай, Тұрсынбай, Мырзабай, Бұйрабай. Боранбайдан Әлтай. Орынбайдан Ғалымжан. Тұрсынбайдан Ғани, Мұрат. Мырзабайдан Ғабит, Мықтыбек. Туғанбайдан Нұрғали, Нұржан. Нұрғалидан Еділжан. Нұржаннан Бауыржан, Ғалымжан. Өмірбектен Жиенбай. Жиенбайдан Бақыт, Мақсұт, Жұмабай.

Дүйсеннен Бақай, Әбұйра. Бақайдан Төлеген, Нәлібай, Бектай, Жезтай. Төлегеннен Тәліп, Тәлімбет, Сейілхан, Пернехан. Тәліптен Жұмабек. Тәлімбеттен Нұржан. Пернеханнан Самат, Полат. Нәлібайдан Жұмахан, Базархан, Молдахан, Мәдияр. Жұмаханнан Омар. Бектайдан Асқар, Бақдәулет. Бақдәулеттен Орынбай, Сағынтай. Жезтайдан Ертай, Нұрзақ, Байзақ, Бағдат, Мұхтар, Алтай, Ұзақ. Мұхтардан Қанат. Алтайдан Талғат. Ұзақтан Оразбай. Әбұйрадан Керімқұл. Керімқұлдан Арыстан. 


Құдайбергеннен Әлішер, Сыздық, Әбу, Сансызбай, Шайдозым. Әлішерден Мұхтар, Жетпісбай, Қайрат. Сыздықтан Төле, Амантай, Қолдасбай, Оңласбай, Меңлібай. Төледен Ақылбай, Ғабит, Сәбит. Ақылбайдан Азамат. Амантайдан Бақытжан, Алмас. Қолдасбайдан Ерлан, Нұрлан. Оңласбайдан Ержан. Ибаділләдан Жолдасбек. Жолдасбектен Болатбек, Балғынбай, Нұрхат, Арғынбай. Болатбектен Арысбек, Ақылбек, Мақұлбек. Балғынбайдан Қуаныш, Қанат, Самат, Талғат, Марат. Қуаныштан Бағдат. Нұрхаттан Әділбай, Аманқұл, Жұмабек, Құрманбек. Әділбайдан Болат. Арғынбайдан Тұрлыбек. 


Жантілестен Айтбай, Беласар. Айтбайдан Өсербай, Тасқынбай, Тасанбай. Тасқынбайдан Тәшбай, Мырзахан, Бүркітхан, Оразхан. Мырзаханнан Арман, Арыслан. Арманнан Мағжан. Бүркітханнан Сәбит. Сәбиттен Асылжан, Ғалымжан, Бауыржан. Оразханнан Нұрсұлтан, Нұрдәулет. Беласардан Есжан, Өткелбай, Қосан, Досжан. Есжаннан Төрехан, Әуелхан, Зейілхан. Төреханнан Әсілхан, Әділхан, Талғат, Әсет, Данияр. Әсілханнан Мадияр. Әуелханнан Нұрлан, Ержан. Нұрланнан Мағжан. Зейілханнан Сержан.

Қосаннан Әбсадық, Әбдіманап, Әбдіхалық. Әбсадықтан Сәрсен. Сәрсеннен Қалдыбай, Малдыбай, Оралбай. Әбдіманаптан Аманбай, Бақтыбай, Сандыбай, Тәңірберген, Сапарбай. Аманбайдан Бақытжан, Бауыржан, Бағдат, Талғат. Сандыбайдан Берік. Сапарбайдан Нұрсұлтан.


Өткелбайдан Байдіулет, Мыңжасар. Байдәулеттен Тілеш, Әбілдә. Тілештен Нұрәділ, Нұрділдә, Нұржан, Бейсен, Бақытжан, Ағабек. Нұрәділден Сұлтанқұл, Талғат. Нұрділдәдан Нұржан, Бекзат, Қажымұхан. Бейсеннен Қыдырбай, Ғалымжан, Медет. Ағабектен Бейбіт. Әбілдәдан Мақсұт, Арыстан. Мыңжасардан Қандәулет, Бекіш, Әбу. Қандәулеттен Асан, Үсен, Әнепия, Мүсірәлі. Асаннан Досым, Қасым, Есім. Үсеннен Ербол, Нұрбол, Руслан. Әнепиядан Дәулет. Мүсірәліден Берік. Бекіштен Есенбек. Есенбектен Еркін, Ғани, Сәбит. Әбуден Зұлпыхар, Дүйсенбек. Зұлпыхардан Бекнұр. Дүйсенбектен Ғабит, Сәбит. 


Қаңлыбайдан Бадамбай, Сайрамбай. Бадамбайдан Тұрман. Тұрманнан Байдүйсен. Байдүйсеннен Құдайберген, Тәңірберген. Құбайдергеннен Бақыт, Самат, Қайрат, Әштархан, Қасымхан. Әштарханнан Алмас. Қасымханнан Ізбасқан. Тәңірбергеннен Мақсұт, Талғат, Жомарт, Қанат, Полат. Сайрамбайдан Молдабек, Құлбай. Молдабектен Садық, Ботай, Мотай. Мотайдан Үсен, Әмірбек. Үсеннен Серік, Берік, Ерік. Серіктен Досбол, Нұрбол. Әмірбектен Еркін, Ерболат. Құлбайдан Тұлым, Пірман, Ахмет.


Жанысбайдан Садыбай, Ыстыбай. Садыбайдан Жанұзақ, Әлізақ, Қуатбек. Жанұзақтан Сүлеймен, Жүніс, Қораз, Есқара, Әбу. Әбуден Жандарбай, Көшербай, Бөрібек, Амангелді, Ерубай. Жандарбайдан Ерболат, Нұрболат. Көшербайдан Бақыт. Бөрібектен Бигелді, Дүйсенбек, Әбілдә, Үбәйда, Әбибулла. Бигелдіден Талғат, Қайрат, Қанат. Талғаттан Ерасыл, Бекасыл. Дүйсенбектен Бақдәулет, Шындәулет, Нұрдәулет. Әбілдадан Темір, Әмір. Әбибулладан Сәкен, Бағлан. Амангелдіден Мұхаммеджан, Еркебұлан, Мұхаммедәлі, Мұрат. Ерубайдан Ержан, Нұржан, Сарқұлақ. Әлізақтан Ырысбай, Есалы, Сарыбай, Асабай, Кеңес. Ырысбайдан Қазыбек, Әуелбек. Есалыдан Соян, Қамбар. Сарыбайдан Құрбан. Құрбаннан Арман. Әуелбектен Бақытжан, Бауыржан. 


Қуатбектен Қайқыбай, Айқын, Еркін, Піртай, Қираш. Қайқыбайдан Баубек, Майлыбай, Сатыбалды, Құрманбай, Жаңабай. Баубектен Қалдыбай, Боранбай, Қыдырбай, Орынбай, Амангелді. Қалдыбайдан Айдархан, Абылай, Мәмбет, Ермахан, Асан, Үсен, Нұрмахан, Құлмахан. Айдарханнан Биболат, Әлихан. Абылайдан Айдос. Мәмбеттен Рамазан, Рауан. Боранбайдан Байзақ, Өмірзақ. Байзақтан Иса. Қыдырбайдан Наурыз. Орынбайдан Жақан, Жазылбек, Жолдасбек. Амангелдіден Нұрсұлтан, Айсұлтан. Майлыбайдан Базарбай. Базарбайдан Мақсат. 


Сатыбалдыдан Қабылбай, Қайрат, Айтбай, Сейітжан, Қалжігіт, Бижігіт, Бақтыбай, Нұржан. Қабылбайдан Біржан, Байжан. Қайраттан Мағжан. Айтбайдан Ержан, Бекжан. Сейітжаннан Еділбай, Мұхаммеджан. Қалжігіттен Қуатбек. Бақтыбайдан Ақжан, Әділбай, Махмұт. Құрманбайдан Абай, Берік. Абайдан Ерік. Жаңабайдан Серік, Бейбіт, Бауыржан, Нұркен. Серіктен Өркен.


Айқыннан Айтуған, Хантуған, Жақсылық. Айтуғаннан Сайлау, Байлар. Сайлаудан Әлайдар. Байлардан Нұрайдар. Хантуғаннан Түймебай, Жұмабай. Түймебадйан Бауыржан, Мәдіжан. Жұмабайдан Мейіржан.

Еркіннен Бейсенбай, Сәрсенбай. Бейсенбайдан Дүйсебай, Пернебай, Балғынбай, Әділет. Дүйсебайдан Бейбіт. Пернебайдан Бағлан. Балғынбайдан Бағдат. Сәрсенбайдан Сембай, Асқар, Дәулет, Ахмет, Дәурен. Сембайдан Арман, Олжас. Ахметтен Дінмұхаммед, Шыңғыс. Піртайдан Зәмиддин, Зейнәбіл. Зейнәбілден Нұрдәулет, Дінмұхаммед.