Қоңырат Жетімдер руының шежіресі - Қожақбай

Қожақбай бабамыздың ұрпақтары:

Елшібай

Жарылғас, Шойтан, Көкі

Мырзалы, Жанқара