Қоңырат Жетімдер руының шежіресі - Көшетай

Көшетай бабамыздың ұрпақтары:

Сырлыбай - Назар, Орынбай, Құрмаш

Сырлыбай - Құттықожа, Көрпеш

Сырлыбай - Батпан