Қоңырат Жетімдер руының шежіресі - Есенаман

Есенаман бабамыздың ұрпақтары:

Әбдірәсіл

Паттабай