Қоңырат Жетімдер руының шежіресі - Құдияр-Есалы

Есалы бабамыздың ұрпақтары:

Мәнжі және Барғана

Иткөрмес, Көлбай және Құлжабай

Шілік