Қоңырат Жетімдер руының шежіресі - Беген

Беген бабамыздың ұрпақтары:

Қожамберді, Жидебай

Жолдыбай, Биарыстан