Қоңырат Жетімдер руының шежіресі - Әбдірәсіл

Есенаманнан Әбдірәсіл, Паттабай.

Әбдірәсілден Тұңғышбай, Раң, Қойбағар, Малбағар, Бақы, Малбақ, Қозыбек. Тұңғышбай, Раң ұрпақтары Өзбекстанда тұрады.

Тұңғышбайдан Тахабай. Тахабайдан Мырзақұл, Дүйсебай, Қосымбай. Мырзақұлдан Сейтбек, Махамат (Маханбет), Абдраим, Абдилла. Махаматтан Данияр. Даниярдан Омар. Омардан Жұмабай. Жұмабайдан Абдулла. Сейтбектен Сақып, Қалдарбек, Жұмабек, Бақытбек, Асылбек, Нұрланбек. Сақыптың Ферғанада балалары бар. Қалдарбектен Сапарбек, Нұржанбек, Ержан, Төлеубек, Айбек. Сапарбектен Мансұр. Нұржанбектен Рамазан, Әлиасқар, Шыңғыс. Жұмабектен Дәулетбек. Дәулетбектен Раянбек. Бақытбектен Ерлан, Еламан, Бахтияр, Данияр. Асылбектен Темірбек. Нұрланбектен Мырзабек, Айбек. Дүйсебайдан Ұлбай, Садық. Ұлбайдан Қалдыбек. Қалдыбектен Қабыл. Садықтан Тұрсынбай. Тұрсынбайдан Тұрапбай, Мұратбай, Мұхтар, Мұхитдин, Нұриддин, Хусиндин. Қосымбайдан Тәжібай. Тәжібайдан Қабыл. 


Қойбағардан Тойлыбай, Барлыбай, Өмірбек, Тұрсынбай. Тойлыбайдан Темірбек. Темірбектен Ахмет, Бейсенбай. Ахметтен Сыздық. Сыздықтан Сағындық. Қуандық, Жахия. Сағындықтан Ахат, Самат, Мақсат, Бекзат. Ахаттан Ескендір, Бек. Саматтан Әзиз, Әкім. Қуандықтан Ербосын, Рамазан, Мамырбек. Жахиядан Мұрат, Жомарт. Барлыбайдан Тұрғанбай. Тұрғанбайдан Жұман. Жұманнан Тұрдыбай. Тұрдыбайдан Нұрлан, Бақытжан, Ғалымжан. Нұрланнан Бекарыс. Ғалымжаннан Нұржан. Өмірбектен Құрманбай.


Малбағардан Көлбай, Дайрабай. Дайрабайдан Ергеш. Ергештен Мақсұт, Махмұт. Мақсұттан Талғат, Қайрат. Талғаттан Санат, Самат. Көлбайдан Бижігіт, Бекмырза. Бижігіттен Қазтай, Асаубай, Өтебай, Өтебек. Өтебектен Жұмабек. Бекмырзадан Таш, Бектас. Таштан Сентябрь. Сентябрьден Кәрімжан, Әкімжан, Шеге, Сейітбек, Қазыбек. Кәрімжаннан Нұржан, Бақытжан. Әкімжаннан Ғалымжан, Бауыржан. Шегеден Құдайберген, Рүстем, Дастан. Сейітбектен Нұрсұлтан. Қазыбектен Ахмет, Әлі. Бектастан Шалабай, Әбибулла, Жексенбек. Шалабайдан Ғани, Ғалымжан. Әбибулладан Бауыржан, Бақытжан. Жексенбектен Мұрат, Марат, Қанат. 


Малбақтан Мәмбет. Мәмбеттен Бекжан, Төребай. Бекжаннан Құлмырза, Баймұса, Құлкелді. Құлмырзадан Жұмаш. Жұмаштан Әли, Әсіл, Амангелді. Әлиден Әбдуәйт, Батырхан, Әділхан, Еділхан, Нұрлан, Ерлан, Ержан, Нұри, Әби. Әсілден Қайрат, Қанат, Мақсат, Марат. Амангелдіден Мұхтар, Саттар, Бақтияр, Бақытжан. Құлкелдіден Бижасар. Бижасардан Көке.


Баймұсадан Тәукебай, Жүзбай, Жүсіп, Тастанбек. Тәукебайдан Сламбек, Шәуілдірбек. Сламбектен Заманбек, Полат, Мұрат, Қуаныш, Қанат, Мақсат, Самат. Заманбектен Мақсат, Қуаныш. Полаттан Самат. Мұраттан Мақсат. Шәуілдірбектен Серік, Қасым, Есім, Берік, Ерік. Серіктен Диас. Қасымнан Жақсылық, Жасұлан, Жанасыл. Есімнен Мирас. Беріктен Олжас, Ақжан, Ескендір. Еріктен Илияс. Жүзбайдан Әйбек. Әйбектен Тұрсынбек. Тұрсынбектен Жүрсінбек, Еркінбек. 


Төребайдан Нұртай, Нұрлыбай, Нұршатай. Нұртайдан Ерназар, Көбей, Пошай. Ерназардан Айназар, Дүйсенбі. Дүйсенбіден Мамыр. Мамырдан Қуаныш, Айбол, Зәуірбек. Көбейден Әбдірайым. Әбдірайымнан Бұйрабай, Асқар. Бұйрабайдан Нұрбол, Фархат. Асқардан Жамбыл, Мақсат. Пошайдан Қиназар. Қиназардан Орынбасар, Орманбек, Батырбек, Ынтымақ. Орынбасардан Маханбет, Нұрмаханбет, Баймаханбет, Бақытжан. Маханбеттен Нұртай, Елдос. Орманбектен Ермахан. Батырбектен Бауыржан. Ынтымақтан Бахтияр. Нұрлыбайдан Шыныбай. Шыныбайдан Әлтек, Қобылан. Нұршатайдан Жаңбыршы. Жаңбыршыдан Пернебай, Сапар, Дастанбек. Пернебайдан Ораз, Мұхтар, Ынтымақ, Ербол. Ораздан Арман, Нұрбол. Мұхтардан Ерлан, Орынбасар. Ынтымақтан Бағлан, Ұлан. Ерболдан Ернұр. Сапардан Талғат. Талғаттан Сұлтанмұрат, Нұрдәулет, Бекмұрат, Саят.