Қоңырат Жетімдер руының шежіресі - Құба

Құба бабамыздың ұрпақтары:

Наурызбек

Көшетай

Шоңбай