Қоңырат Жетімдер руының шежіресі - Қазыбек

Қазыбектен Бердіқожа, Есенқара, Білтебай, Көккөз, Қабыл. Бердіқожадан Ізтілеу. Ізтілеуден Әбдіраш. Әбдіраштан Ділдәбек, Жолдасбек, Молдабек, Алдашбек. Есенқарадан Естай. Естайдан Сұлтанбай. Сұлтанбайдан Еркінбек, Айтбай. Еркінбектен Бекбай, Қалдыбай, Сағынтай, Жұмабай. Айтбайдан Абай, Ержан, Нұржан, Нұркен.

Білтебайдан Смайыл. Смайылдан Байкөбек. Байкөбектен Мақатай, Балтабай, Базарбай, Базарбек, Орынбасар, Нәлібай. Мақатайдан Айдар, Данияр. Балтабайдан Ерлан, Шоқан. Базарбайдан Жандос. Базарбектен Нұрлан, Бауыржан, Бекжан. Орынбасардан Бақытжан, Ғалымжан. Нәлібайдан Жалғасбек.


Көккөзден Жылқыбай. Жылқыбайдан Кәрібай. Кәрібайдан Нұршатай, Сұлтан. Сұлтаннан Еркебұлан, Жасұлан. Қабылдан Майлыбай, Тойлыбай, Шыныбай, Байтана, Сайлыбай. Майлыбайдан Рахым. Рахымнан Серікбай, Жасұзақ, Нұрәлі, Ералы. Серікбайдан Марат, Қанат, Рахат. Мараттан Марғұлан. Нұрәліден Дәулет, Бекен. Ералыдан Қайрат, Талғат, Ғалымжан. Тойлыбайдан Жұмантай, Құрмантай, Абылай. Жұмантайдан Оразәлі, Тұрысәлі. Оразәліден Тұрарбек. Шыныбайдан Көбес. Көбестен Ергешбай. Ергешбайдан Серік. Серіктен Ерік, Нұрік, Ермек, Бауыржан. Сайлыбайдан Баймахан. 


Байтанадан Оразымбет, Оразбай, Оразбақ. Оразымбеттен Әлмахан, Шерехан. Әлмаханнан Уәлихан, Шермахан. Уәлиханнан Оразхан, Ербол, Нұрбол. Оразханнан Дінмұхаммед, Мейрамбек. Шермаханнан Дүйсехан, Кеңес, Есімхан. Шереханнан Мейірхан, Сейілхан. Мейірханнан Қуаныш, Сапархан. Сейілханнан Нұркен, Ердәулет. Оразбақтан Бимахан. Бимаханнан Пірмахан (Біржан), Әмірхан, Темірхан, Өмірхан, Жәңгірхан, Батырхан, Дәулетхан, Досмахан. Пірмаханнан Бақытжан. Әмірханнан Дархан, Мақсат, Бақдәулет. Темірханнан Төрехан. Өмірханнан Шерхан. Жәңгірханнан Рүстем, Алмас. Батырханнан Шохан, Дінмұхаммед. Дәулетханнан Шыңғысхан, Батухан, Абылайхан. 


Оразбайдан Жұмахан, Құлмахан, Тастемір. Жұмаханнан Өтелхан, Мұратхан. Өтелханнан Жалғасхан, Талғат. Мұратханнан Мақсат, Асхат. Құлмаханнан Мүтәлхан, Бекмахан, Бақытжан, Кәдірхан, Шырынхан. Тастемірден Алмасхан, Олжас. Мүтәлханнан Нұрсұлтан, Ерсұлтан. Бекмаханнан Қайрат, Медет, Қуат, Әділбек. Бақытжаннан Айтуған.