Қоңырат Жетімдер руының шежіресі - Қасай

Қасай бабамыздың ұрпақтары:

Тасболат, Бабатай, Аралбай, Жаманкөз, Мәмекен

Қозыбай, Ақжігіт, Қаңлыбай, Жанысбай