Қоңырат Жетімдер руының шежіресі - Қара

Қара бабамыздың ұрпақтары:

Барақ

Барқы

Тайсоймас